Frederik Foundation

Chronisch ziek en een smalle beurs.....Frederik Foundation helpt!

Welkom op onze website!

 Je bent beland op de website van de Frederik Foundation. De doelstelling van de Frederik Foundation is mensen met een chronische (spier)ziekte ondersteunen om zodoende hun welzijn te verbeteren. Er gaat in Nederland veel geld naar onderzoek. Dat is natuurlijk erg belangrijk maar wij vinden dat er ook geld moet komen om het leven van mensen met een chronische ziekte prettiger te maken.  

 Een andere doelstelling van de Frederik Foundation is: Mensen met een chronische ziekte en een smalle beurs helpen met het betalen van een goede aanvullende ziektekostenverzekering en helpen met het betalen van de eigen risico zodat ze de zorg niet wordt onthouden.

Via de wijkcoaches van de gemeenste hopen we in contact te kunnen komen met deze doelgroep en als we voldoende financiële middelen hebben gaan we deze mensen helpen.

                                                      NL 53 INGB 0006 6825 60